Προσοχή. Μας αφορά όλους. Που είναι πλέον υποχρεωτική η χρήση μάσκας. Αναλυτικός πίνακας και Βίντεο.

73A9FA88-1875-4A8A-A6BF-DE312D4A9E47

F94C0FCB-A0B2-4AF6-8ED3-9FAB8BF6D83C