Χρήσιμες εφαρμογές και link για δημόσιο και υπηρεσίες.

Εθνικό Τυπογραφείο πατήστε ΕΔΩ

Υπουργικές αποφάσεις , εγκύκλιοι – πατήστε ΕΔΩ

Ηλεκτρον.Υπηρεσίες  Δημοσίου OpenGoveGR πατήστεΕΔΩ

Πρόγραμμα Διαύγεια – πατήστε ΕΔΩ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κατατεθημ. ΣΧ.Νόμου – πατήστε ΕΔΩ

MY TAXISNET – πατήστε ΕΔΩ

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ «Pothen.Gr» – πατήστε ΕΔΩ

ΕΘ.ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – για υποβολή Δηλώσεων πατήστεΕΔΩ

ΕΘ.ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – για ορθοφωτογραφίες πατήστεΕΔΩ

Αναζήτηση Α.Μ.Κ.Α. – πατήστε ΕΔΩ

Ραντεβού γιατρών Ε.Ο.Π.Υ. – πατήστε ΕΔΩ

Πιστοποιητικά – Βεβαιώσεις  ΚΕΠ κλπ πατήστε ΕΔΩ

Είναι ασφαλισμένο το Αυτοκίνητό σας πατήστε ΕΔΩ

Χιλιομετρικές Αποστάσεις – πατήστε ΕΔΩ

Ασφαλιστικό Βιογραφικό ¨»ΑΤΛΑΣ» – πατήστε ΕΔΩ

Μισθοδοσία Δημοσίων Υπαλλήλων – πατήστε ΕΔΩ

Ενημερωτικό σημείωμα ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Γ.Λ.Κ.- πατήστε ΕΔΩ

Ενημερωτικό σημείωμα ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΟΓΑ. – πατήστε ΕΔΩ

Ενημερωτικό σημείωμα ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΦΚΑ-πατήστε ΕΔΩ

Ετήσια Βεβαίωση ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΦΚΑ – πατήστεΕΔΩ

Επικουρικές συντάξεις Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  – πατήστε ΕΔΩ

Μερίσματα Μ.Τ.Π.Υ. – πατήστε ΕΔΩ

Αγροτ. Ενισχύσεις ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ  ΟΠΕΚΕΠΕ – πατήστε ΕΔΩ

Αγροτικές Ενισχύσεις «ΙΡΙΣ» – πατήστε ΕΔΩ

Γενικά Αρχεία του Κράτους – Αναζήτηση – πατήστε ΕΔΩ

Αρχείο Εφημερίδων από το 1893-1983 – πατήστε ΕΔΩ

Για αναζήτηση τηλεφώνου 1888- πατήστε ΕΔΩ