Βίντεο με Τούρκους στρατιώτες να παρατηρούν τον φράκτη στον Έβρο.

5CD23433-546F-46C8-9A32-FF11D53FB288

Συνεχίστε την ανάγνωση του «Βίντεο με Τούρκους στρατιώτες να παρατηρούν τον φράκτη στον Έβρο.»

Τι ισχύει σε περίπτωση επιστράτευσης. Ποιες ηλικίες καλούνται.

Η επιστράτευση μπορεί να είναι «γενική» ή «μερική» όπου η δεύτερη αφορά συγκεκριμένες εφεδρικές κλάσεις ή ορισμένες περιοχές, περιφέρειες ή διαμερίσματα της επικράτειας καθώς και ειδικές κατηγορίες ή ειδικότητες εφέδρων, (αξιωματικών, στρατιωτών).

Συνεχίστε την ανάγνωση του «Τι ισχύει σε περίπτωση επιστράτευσης. Ποιες ηλικίες καλούνται.»