Μουρουνέλαιο ασπίδα προστασίας.

Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό αυτή τη χρονική περίοδο, ενόψει της φονικής πανδημίας του κορωνοϊό (COVID-19), από την ισχυρή θωράκιση του ανοσοποιητικού. Έχω κατ’ επανάληψη επισημάνει ότι η διαμόρφωση των λειτουργιών του παρουσιάζει κατεξοχήν διατροφοεξαρτώμενο χαρακτήρα. Με βάση αυτήν τη παραδοχή, ειδικά διατροφικά συστατικά επιτελούν κομβικό ρόλο στη ρύθμιση της έκφρασης των απαντήσεων του ανοσοποιητικού.
Συνεχίστε την ανάγνωση του «Μουρουνέλαιο ασπίδα προστασίας.»