Ο κλειδοκράτωρ του Αιγαίου. Το βρώμικο παιχνίδι με το Διεθνές Δίκαιο.

Olympia.gr

ΔΕΝ πάνε καλά τα πράγματα. «Διπλωματικώς» δεν πάνε. Γιατί στρατιωτικώς ξέρουμε!

Δείτε την αρχική δημοσίευση 868 επιπλέον λέξεις