Τι ισχύει σε περίπτωση επιστράτευσης. Ποιες ηλικίες καλούνται.

Η επιστράτευση μπορεί να είναι «γενική» ή «μερική» όπου η δεύτερη αφορά συγκεκριμένες εφεδρικές κλάσεις ή ορισμένες περιοχές, περιφέρειες ή διαμερίσματα της επικράτειας καθώς και ειδικές κατηγορίες ή ειδικότητες εφέδρων, (αξιωματικών, στρατιωτών).

Συνεχίστε την ανάγνωση του «Τι ισχύει σε περίπτωση επιστράτευσης. Ποιες ηλικίες καλούνται.»